top of page
Seiklusrajad, õhusõidud ja mängulised atraktsioonid koduhoovidesse, lasteaedade, koolide ja teemaparkide juurde.

Seiklusrajad

Ehitame kõrg-ja madalseiklusradasid ja rajame pikki õhusõite. Rajad koosnevad puu külge kinnitatud platvormidest, mida ühendavad omavahel erinevad mängud või "sillad" ja/või õhusõidud.

 

Madalseiklusrada sobib igasse koduhoovi. Asudes maapinnale piisavalt lähedal, ei nõua sellel liiklemine eri-turvavarustust, kuid täiskasvanu järelvalve on mudilaste puhul siiski vajalik. Raja läbimiseks pole olemas ühte kindlat meetodit või reeglistikku. Nii arendab seiklusradadel liiklemine lastes loomingulist ja paraneb füüsiline aktiivsus.

Materjalid ja metoodika

Seiklusraja mängud kinnituvad harilikult puudele. Looduslike tingimuste puudumisel saab raja ehitada ka kunstpostidele ning seiklusparke rajatakse ka sisetingimustesse. 

 

Raja ehitamisel kasutatakse vastupidavaid sertifitseeritud materjale ja tehnoloogiaid. Raja elementide ja mängude installeerimisel ei kahjustata puid ega puurita neisse auke.

Ohutus ja turvanõuded

Ohutus on seiklusparkide kavandamisel ja ehitamisel meie suurim prioriteet. Kõik Treetop OÜ rajatud seiklusatraktsioonid on vastavuses Euroopa Liidus kehtiva spordi- ja rekreatsiooni-rajatiste standardiga EVS-EN 15567-1. Samuti juhindume Euroopa Liidu mänguväljakute ohutusstandardi EVS-EN 1176-1:2008 määratletud eeskirjadest.

bottom of page